Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy SIAM THAI MASSAGE s.r.o.

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.siam-masaze.cz, který je provozován SIAM THAI MASSAGE s.r.o., se sídlem Sokolovská 432, Chrudim, 53701, IČ: 9033360 .

Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje dárkových poukazů na masáže. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající

Prodávajícím je fi. SIAM THAI MASSAGE s.r.o, se sídlem Sokolovská 432, Chrudim, 53701, IČ: 077 68 214.Tel: 777638181.


2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Potvrzuji objednávku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: siam@siam-masaze.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží- dárkový poukaz- u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu..Toto přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř., který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

5. Cena a platba

Ceny uváděné v e-shopu prodejce jsou konečné s DPH, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: VISA, MASTERCARD

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Po zaplacení vybraného produktu kupující ihned obdrží do svého e-mailu dárkový poukaz se specifickým kódem. Ten si může sám vytisknout.

Platnost poukazu je vždy 6měsíců od data prodeje.

Na danou službu je potřeba se vždy dopředu telefonicky objednat v jakékoliv pobočce firmy SIAM THAI MASSAGE s.r.o., dle kontaktu na webu provozovatele

8. Reklamační řád

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách nebo nejlépe písemně na adresu siam@siam-masaze.cz

SIAM THAI MASSAGE - dotek Thajska

Nabízíme profesionální masérské služby prováděné rodilými thajskými masérkami certifikovanými těmi nejprestižnějšími masérskými školami, kterou je např. WAT PHO v chrámovém komplexu v Bangkoku. Najdete nás jak v Hradci Králové, v Trutnově, ale i nově v Kolíně. Naše masérky najdete i v Peci pod Sněžkou - hotel Horizont, Grand Hotel Hradec a Apartmány Svatý Vavřinec a také v Pytloun Wellness Hotelu v Harrachově a v Hasištejně. Dále spolupracujeme s wellness centry a reklamními agenturami.

Číst více